Taustaa

Keitä me olemme  Melbournen Suomalainen Ystäväpalvelu on Koti- ja Yhteisöohjelman (CHSP ja HACC) rahoittama sosiaalinen tukipalvelu. Se on kehitetty vastauksena tutkimuksen tuloksiin koskien Melbournen suomalaisten vanhusten sosiaalisten palveluiden tarvetta. Tutkimus suoritettiin 1996, ja se oli laatuaan ensimmäinen, mikä oli kohdistettu Victorian suomalaisväestöön. Tärkeimpinä tuloksina kävi ilmi, että suurin osa suomalaisväestöstä on yli 60-vuotiaita ja heidän ongelmana oli tiedon puute CHSP/HACC:in tarjoamista palveluista ja niiden vähäinen käyttö. Tutkimuksen pohjalta tärkeimmät suositukset olivat kehittää menetelmiä, jotka helpottavat tiedon saantia palveluista, sekä perustaa kehitystyöntekijän toimi.

Toiminta-ajatus  Tavoitteenamme on tarjota laadukasta koti- ja yhteisöohjelman palvelua. Siinä tulee huomioida suomalaisten kulttuuritausta sekä asianmukaiset ikääntyneiden, heikkokuntoisten ja vammaisten sekä heidän omais- tai lähihoitajiensa tarpeet.

Tavoitteenamme on

 • parantaa elämänlaatua
 • edistää myönteistä ikääntymistä
 • edistää ja ylläpitää rippumattomuutta
 • edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia
 • edistää yhteisöllisyyttä
 • tarjota päämäärää ja tarkoitusta elämään
 • ylläpitää ihmisarvoa ja itsetuntoa
 • vähentää yksinäisyyttä ja eristyneisyyttä
 • edistää ystävyyttä
 • auttaa asiakasta asumaan mahdollisimman pitkään omassa kodissaan ja täten vähentää ennenaikaisen tai turhan laitoshoidon tarvetta
 • tarjota aktiviteettiryhmä, joka innostaa, virkistää ja kasvattaa

Johtokunta  Melbournen Suomalainen Ystäväpalvelu on voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys. Sitä johtaa yhteisöstä valittu johtokunta, ja se perustettiin vuonna 1997. Ystäväpalvelun johtokunnassa on kaksi jäsentä seuraavista järjestöistä:

 • Suomalainen Luterilainen Seurakunta (FLC)
 • Suomalainen Helluntai Seurakunta (FPC)
 • Melbournen Suomi Seura (FSM)

Mukaanlukien:

 • Vapaaehtoisten edustaja
 • Asiakkaiden edustaja

Johtokunta 2019-2020:

 • Puheenjohtaja Paula Walin-Bates
 • Varapuheenjohtaja Anna Venäläinen
 • Rahastonhoitaja Päivi Watson
 • Sihteeri Len Walin-Bates

Yhteisön edustajat:

 • Suomalainen luterilainen seurakunta (FLC):      Anna Correia ja Ian Vainikka
 • Suomalainen helluntai seurakunta (FPC):           Mia Gabsch ja Mirja Suomalainen
 • Melbournen Suomi Seura (FSM):                          Lauri Jortikka ja Tuire Karaharju-Huisman
 • Vapaaehtoinen:                                                          James Henderson
 • Asiakas:                                                                        Pirjo Kauppinen

Henkilökuntamme Ystäväpalvelussa työskentelee tällä hetkellä:

 • Sosiaalitukipalvelu työntekijöitä (aktiviteettiryhmä, keittiö ja toimisto)

Meidän vapaaehtoistyöntekijät  Vapaaehtoistyöntekijät ovat arvokas ja olennainen osa suomalaisessa ystäväpalvelussa. Virasto tukee heitä tarjoamalla vapaaehtoistyön koordinaattorin avulla säännöllistä ohjausta, selvät toimintaohjeet, tietoa säännöistä ja menettelytavoista sekä jatkuvalla koulutuksella ja kehittämisellä. Ystäväpalvelu pyrkii ohjaamaan asiakkaille juuri heille sopivat vapaaehtoiset sekä kotikäynneissä – sosiaalitukipalvelu – että aktiviteettiryhmissä.

Sinun tietosi – Ovat luottamuksellisia