Yhteisöjen Palveluja

Huomio: kaikki puhelin numerot alkaen 1800 ovat ilmaisia, paitsi matkapuhelimista

Translating and Interpreting Service (TIS) Tarvittaessa tulkin avulla voit kommunikoida. Tämä on ilmainen palvelu. Puh: 13 14 50

Ikääntyneille tieto, neuvonta ja puolustus


My Aged Care
 Yksi kansallisen linja mikä helpottaa vanhempia australialaiset, heidän hoitajat ja perheet saada tietoja hoidosta.
Puh: 1800 200 422 Nettisivu: http://www.myagedcare.gov.au/

Aged Care Information Online (Seniors.gov.au) Seniors.gov.au tarjoaa valtiollisten ja valtiosta riippumattomien tietoja ja palveluita vanhemmille australialaisille. Hoidon palvelut, maksuja, tuottojen testaus- ja rahoitusapua. Puh: 1800 500 853 or 1800 555 677 (TTY National Relay Service) Nettisivu: www.seniors.gov.au

Australian Suomalainen Lepokotiyhdistys(AFRHA) Finlandia village on Australian Suomalaisen lepokotiyhtistyksen (AFRHA) omistama vanhusten hoitolaitos Brisbanessa. Lisäksi Suomen koti- ja yhteisöhoitopalvelu ”Finncare” hoitaa kotihoitopalvelut sekä paikalliselle ikääntyvälle yhteisölle että suomalaisille iäkkäille asiakkaille. Puh: (07) 3829 4800 Nettisivu: http://finncare.org.au/

Aged Care Complaints Investigation Scheme Huolija tai valituksia hoidon tai palvelujen laadusta. Ilmainen palvelu. Puh: 1800 550 552 Nettisivu: www.agedcarecomplaints.gov.au 

Aged Care Advocacy Line Tietoa oikeuksistaan vanhusten hoitopalveluista. Puh: VIC – Elder Rights Advocacy (ERA) Phone: (03) 9602 3066 Nettisivu: http://www.opan.com.au/

Home & Community Care (HACC) Program Koti- ja yhteisöohjelma  tarjoaa yksilöllisia palveluja alle 65-vuotisille ja vammaisille mahdollisimman pitkään omassa kodissa asumista silmällä pitäen.
(Yli 65-v katso My Aged Care palvelu ylh.)
Nettisivu: www2.health.vic.gov.au/ageing-and-aged-care/supporting-independent-living tai ota yhteyttä info@ffvs.org.au

Omaishoitajat

Carers Victoria Carers Victoria on omaishoitajien edustaja ja tukee huoltajia Victorian osavaltiossa. Puh: 1800 242 636 Nettisivu: www.carersvictoria.org.au

Dementian palvelut

Kansallisten dementian puhelinpalvelu (National Dementia Helpline) Tukea, tietoa ja neuvoja dementia, muistiongelmia ja Alzheimer’s Australia palveluista. Puh: 1800 100 500 Nettisivu: https://www.dementia.org.au

Dementia Behaviour Management Advisory Service (DBMAS) Vic DBMAS-ohjelma tarjoaa kliinistä tukemista ihmisten huolehtiminen joilla on dementiaa, joka osoittaa käyttäytymiseen ja psykologisen oireita  jotka vaikuttavat niiden hoito. Neuvoja käyttäytymisen hallinta ja tuki omaishoitajille. 24 tunnin palvelu. Puh: 1800 699 799 Nettisivu: http://dbmas.org.au/

Muistiliitto r.y. (The Alzheimer Society of Finland) Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 42 paikallista muisti-, Alzheimer- ja dementiayhdistystä ympäri Suomen. Sähköposti: toimisto@muistiliitto.fi Nettisivu: http://www.muistiliitto.fi/fi/etusivu/

Terveys palvelut

Päivystävä sairaanhoitaja (Nurse on-call) NURSE-ON-CALL on puhelinpalvelu, joka tarjoaa välittömän, asiantuntija terveysneuvonta, 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa. Jos tilanteesi on hätä, voit aina soittaa 000 tai mennä päivystykseen sairaalassa. Puh: 1300 60 60 24 Nettisivu: www.health.vic.gov.au/nurseoncall