REG: A0034647C ABN:69 643 202 700

Tukipalvelut Australiassa

Tältä sivulta löydät tietoa Australiassa olevista tukipalveluista ikääntyneille.

Ikääntyneille suunnattua tietoa ja neuvontaa

logo

My Aged Care

Antaa tietoa vanhusten hoidosta vanhemmille australialaisille sekä heidän hoitajilleen että perheilleen.

AU GOV Translating service

Translating and Interpreting Service (TIS)

Voit tarvittaessa kommunikoida tulkin avulla. Tämä palvelu on ilmainen.

Aged Care Quality and Safety Commission

Aged Care Complaints Investigation Scheme

Käsittelee huolia tai valituksia Australian valtion tukeman vanhusten hoidon tai palvelujen laadusta. Tämä palvelu on ilmainen.

finncare_275

Australian Suomalainen Lepokotiyhdistys (AFRHA)

Finlandia village on Australian Suomalaisen lepokotiyhdistyksen (AFRHA) omistama vanhustenhoitolaitos Brisbanessa. Lisäksi Suomen koti- ja yhteisöhoitopalvelu ”Finncare” hoitaa kotihoitopalveluja sekä paikalliselle ikääntyvälle yhteisölle että suomalaisille iäkkäille asiakkaille.

older persons advocacy network

Older Persons Advocacy Network

Tarjoaa tietoa vanhusten oikeuksista ja hoitopalveluista.

Deptlogo

Home & Community Care (HACC) Program

Koti- ja yhteisöohjelma joka tarjoaa yksilöllisia palveluja alle 65-vuotiaille ja vammaisille päämääränään tukea omassa kodissa asumista mahdollisimman pitkään.
(Huom. jos olette oli 65-vuotias, katsokaa My Aged Care palvelun tiedot ylempänä)

logo-1

Elder Rights Advocacy

Tarjoaa tukea ja apua vanhemmille ihmisille sekä heidän perheilleen liittyen epäkohtiin Australian valtion rahoittamissa vanhusten palveluissa.   

Omaishoitajat

carersvic

Carers Victoria

Carers Victoria on omaishoitajien edustaja ja tukee omaishuoltajia Victorian osavaltiossa.

Dementiapalvelut

dementia australia

Kansallinen dementian neuvontapalvelu (National Dementia Helpline)

Tarjoaa tukea, tietoa ja neuvoja liityen dementiaan, muistiongelmiin sekä Alzheimer’s Australian palveluihin.

dsa-logo-752

Dementia Behaviour Management Advisory Service (DBMAS) Victoria

DBMAS-ohjelma tarjoaa tukea ihmisille joilla on todettu dementia, tai joilla on psykologisia tai käyttäytymisoireita jotka viittaavat dementiaan. Palvelu tarjoaa neuvoja käyttäytymisen hallintaan ja tukee omaishoitajia. Palvelu on auki 24 tuntia.

Muistiliitto logo

Muistiliitto Ry (The Alzheimer Society of Finland)

Muistiliitto ry on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, potilas- ja omaisjärjestö. Toiminnan tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä. Muistiliitolla on 42 paikallista muisti-, Alzheimer- ja dementiayhdistystä ympäri Suomea.

Terveyspalvelut

Deptlogo

Päivystävä sairaanhoitaja (NURSE-ON-CALL)

NURSE-ON-CALL on puhelinpalvelu, joka tarjoaa välitöntä ja asiantuntevaa terveysneuvontaa, 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa. Jos kyseessä on hätätilanne, voit soittaa 000 tai mennä sairaalan päivystykseen.

fiFinnish