REG: A0034647C ABN:69 643 202 700

Meistä

Melbournen Suomalainen Ystäväpalvelu on vuonna 1996 perustettu tukipalvelu Victoriassa asuville suomalaisille.

Keitä me olemme

Melbournen Suomalainen Ystäväpalvelu on Koti- ja Yhteisöohjelman (CHSP ja HACC) rahoittama sosiaalinen tukipalvelu. Se perustettiin vuonna 1996 tehdyn kyselytutkimuksen suositusten perusteella. Tutkimus oli ensimmäinen laatuaan ja siinä kartoitettiin Melbournen suomalaisten vanhusten sosiaalisten palveluiden tarvetta. Vastauksista kävi ilmi, että suurin osa tutkitusta suomalaisväestöstä oli yli 60-vuotiaita eikä heillä ollut paljon tietoa CHSP/HACC:in tarjoamista palveluista, eivätkä he tämän vuoksi käyttäneet niitä. Tutkimuksessa suositeltiin tiedonsaantimenetelmien kehittämistä sekä kehitystyöntekijän toimen perustamista.    

TOIMINTA-AJATUS

Tavoitteenamme on tarjota laadukkaita koti- ja sosiaalisten ohjelmien palveluita, joissa huomioidaan suomalaisten kulttuuritausta sekä otetaan huomioon asianmukaiset ikääntyneiden, heikkokuntoisten ja vammaisten sekä heidän omais- tai lähihoitajiensa erityistarpeet.

Tavoitteet

Tavoitteenamme on:

Parantaa elämänlaatua

Edistää ja ylläpitää riippumattomuutta

Edistää myönteistä ikääntymistä

Edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia

Edistää yhteisöllisyyttä

Tarjota päämäärää ja tarkoitusta elämään

Ylläpitää ihmisarvoa ja itsetuntoa

Vähentää yksinäisyyttä ja eristyneisyyttä

Auttaa asiakasta asumaan mahdollisimman pitkään omassa kodissaan ja täten vähentää ennenaikaisen tai turhan laitoshoidon tarvetta

Tarjota aktiviteettiryhmä, joka innostaa, virkistää ja kasvattaa

Henkilöt

Melbournen Suomalainen Ystäväpalvelu on voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys joka on perustettu vuonna 1997. Sitä johtaa yhteisöstä valittu johtokunta. Ystäväpalvelun johtokunnassa on kaksi jäsentä Melbournen Suomi Seurasta (FSM), sekä vapaaehtoisten edustaja ja asiakkaiden edustaja.

Johtokunta 2019-2020

Puheenjohtaja

Paula Walin-Bates

Varapuheenjohtaja

Anna Venäläinen

Rahastonhoitaja

Päivi Watson

Sihteeri

Leonard Walin-Bates

Yhteisön edustajat

Melbournen Suomi Seura (FSM)

Tuire Kuraharju-Huisman & Lauri Jortikka

Vapaaehtoisten edustaja

James Henderson

Asiakkaiden edustaja

Pirjo Kauppinen

Suomalainen Luterilainen Seurakunta (FLC)

Yhteyshenkilöt:
Tuire Kuraharju-Huisman & Lauri Jortikka

Suomalainen Helluntalainen Seurakunta (FPC)

Yhteyshenkilöt:
Pirjo Kauppinen & Leonard Walin-Bates

Vapaaehtoistyöntekijämme

Vapaaehtoistyöntekijämme ovat arvokas ja olennainen osa Melbournen Suomalaista Ystäväpalvelua. Tuemme vapaaehtoisia tarjoamalla säännöllistä ohjausta, selvät toimintaohjeet sekä ajankohtaista tietoa säännöistä ja menettelytavoista. Ystäväpalvelu pyrkii ohjaamaan asiakkaille juuri heille sopivat vapaaehtoiset sekä kotikäynneissä että sosiaalitukipalvelu ja aktiviteettiryhmissä.

fiFinnish